Nocne świetliki. 28.01.2019

Nocne świetliki. 28.01.2019

Nocne świetliki. W poniedziałek pod Centralnym była noc świetlików. Świeciły i latały. A latały bo się uwijały. To proszę Państwa wolontariusze Fundacja Daj Herbatę świecili przykładem. Na zielono. Rozdawaliśmy pomidorową i mięsną potrawkę, a przyjaciele z @Uwaga...

Sprawozdanie Finansowe 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2016 – 31.12.2016   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2016 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...

Sprawozdanie merytoryczne 2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ W ROKU 2016 WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2017 ROKU Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem...

Statut Fundacji Daj Herbatę

Postanowienia ogólne §1 Fundacja pod nazwą Fundacja DAJ HERBATĘ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: fundatora Łukasza Sawionka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wandora w kancelarii notarialnej przy Alei Krakowskiej...

Sprawozdanie finansowe 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2017 – 31.12.2017   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2017 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...