Sprawozdanie merytoryczne 2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ W ROKU 2015 WARSZAWA, 20 GRUDNIA 2016 ROKU Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji w 2016 roku, które zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem...

Sprawozdanie finansowe 2019

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2019 – 31.12.2019   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2019 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...