Sprawozdanie finansowe 2018

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2018 – 31.12.2018   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2018 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...

Sprawozdanie Finansowe 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2016 – 31.12.2016   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2016 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...

Sprawozdanie merytoryczne 2016

FUNDACJA DAJ HERBATĘ ul. Korotyńskiego 6 m 12 00-121 WARSZAWA REGON 362465678, NIP 7010505805   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ ZA 2016 ROK WARSZAWA, 15 GRUDNIA 2017 ROKU Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada poniżej...

Statut Fundacji Daj Herbatę

Postanowienia ogólne §1 Fundacja pod nazwą Fundacja DAJ HERBATĘ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: fundatora Łukasza Sawionka zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wandora w kancelarii notarialnej przy Alei Krakowskiej...

Sprawozdanie finansowe 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DAJ HERBATĘ za okres 01.01.2017 – 31.12.2017   I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJA DAJ HERBATĘ za rok 2017 Nazwa: FUNDACJA DAJ HERBATĘ Siedziba: ul. Korotyńskiego 6/12, 02-121 Warszawa Forma prawna: Fundacja...

Sprawozdanie merytoryczne 2017

FUNDACJA DAJ HERBATĘ ul. Korotyńskiego 6 m 12 00-121 WARSZAWA REGON 362465678, NIP 7010505805   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DAJ HERBATĘ ZA 2017 ROK WARSZAWA, 23 GRUDNIA 2018 ROKU   Zarząd Fundacji DAJ HERBATĘ z siedzibą w Warszawie przedkłada...