Wolontariat

W sprawach wolontariatu i naszych akcji na Dworcu Centralnym prosimy o kontakt pod adres mailowy

wolontariat@dajherbate.pl

Koncert dobroczynny Fundacji Daj Herbatę

Akredytacje

W sprawie akredytacji prasowych na koncercie dobroczynnym z okazji Dnia Ludzi Bezdomnych, który odbędzie się 14 kwietnia prosimy o kontakt na adres mailowy:

media@dajherbate.pl